Spejarscouten vet att man med jakt upprätthåller natur- och djurbeståndet och att det inte enbart är en skjuthobby.

Valikko

Jag deltar i jaktföreningens verksamhet


Målsättning:

Spejarscouten vet att man med jakt upprätthåller natur- och djurbeståndet och att det inte enbart är en skjuthobby.

Beskrivning:

Patrullen hjälper till i den lokala jaktföreningen med djurs utfodring och vilträkning. Patrullen för till exempel foder till ett utfodringställe, bekantar sig med lokal viltåker eller tar del i en triangelräkning av djur.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Utomhus åldersgruppsträff
Längd päivä
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen är i kontakt med jaktföreningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Grunder i jakt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Se Jägarnas Centralorganisations webbplats: www.riista.fi/se för information och tips.

Lägg till tips

Bifoga