Spejarscouten förstår vad jakt innebär och lär sig att känna igen liknande djur. Spejarscouten vet hur man avlägger en jägarexamen och vad som krävs för den.

Valikko

Vi bekantar oss med jägarexamen


Målsättning:

Spejarscouten förstår vad jakt innebär och lär sig att känna igen liknande djur. Spejarscouten vet hur man avlägger en jägarexamen och vad som krävs för den.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig känna igen olika djurspår samt djurens avföring och vet hur de skiljs från närbesläktade arters lämningar. Spejarscouten tar också reda på vilka vapen som finns till för skjutandet vilket djur och varför.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus Annan plats
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Grunder i jakt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

På adressen www.riista.fi/se hittar du övningsuppgifter för jägarexamen, både teori- och igenkänningsuppgifter. Ni kan också arrangera en utfärd till en lokal jaktförening.

Lägg till tips

Bifoga