Spejarscouten vet på vilka grunder ett djur fälls. Därtill vet spejarscouten varför djurbeståndet måste minskas. Spejarscouten märker att skjutning inte enbart är ”omkring sprättande” liksom det är i filmer.

Valikko

Vi bekantar oss med jaktkvoter och storvilt som byte


Målsättning:

Spejarscouten vet på vilka grunder ett djur fälls. Därtill vet spejarscouten varför djurbeståndet måste minskas. Spejarscouten märker att skjutning inte enbart är ”omkring sprättande” liksom det är i filmer.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med jaktföreningens guidning hur man bestämmer vilket djur som ska skjutas och hur många vilddjursskjutlov det har utfärdats i närområdet. Dessutom håller patrullen eller åldersgruppen en skjutövning med luftgevär, under ledning av jaktföreningen eller andra vuxna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Grunder i jakt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga