Spejarscouten känner igen inhemska natrurskydds- och utfärdsområden samt kan vid behov söka vidare information om dessa.

Valikko

Finlands nationalparker och naturparker


Målsättning:

Spejarscouten känner igen inhemska natrurskydds- och utfärdsområden samt kan vid behov söka vidare information om dessa.

Beskrivning:

Spejarscouten bekantar sig med Finlands national- och naturparker och känner till deras regler och innebörden med dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

de är stora och till sin natur mångsidiga områden. De är natursevärdheter både nationellt och internationellt är de den värdefullaste delen av vår natur. Förutom nationalparkerna finns det i Finland många naturskyddsområden som har grundats för att skydda och undersöka bland annat sumpmarker, lundar, fågelområden och gamla skogar. Den största delen av dessa områden hör till Europeiska unionens Natura 2000 -nätverk. Naturskyddsområdenas regler varierar från varandra. På en del av dem får man göra utfärder fritt enligt allemansrättens principer, men på andra är det förbjudet att röra sig. Begränsningar i rätten att röra sig finns speciellt i naturparkerna. Information om naturmålen hittar du på internet till exempel på www.utinaturen.fi-sidorna. Om det inte finns tillgång till internet på mötet kan du till exempel printa ut information om de närmaste nationalparkerna och ta med det till mötet. Du kan också beställa broschyrer av Forststyrelsen. Bekanta er med materialet och gör ett föredrag till exempel parvis om de närmaste national- och naturparkerna. Ta reda på parkens särdrag, restriktioner och regler. På basen av föredragen kan ni ordna en frågesport och ta reda på vem som är patrullens största nationalparkskännare. För att bekantskapen inte enbart ska ske i pappersform kan ni välja den mest lämpliga nationalparken och göra en utflykt dit, till exempel för en övnings- eller fyrvandring. På vandringen kan ni skriva upp parkens goda och dåliga sidor och undersöka om broschyrernas reklamtexter håller streck. Om utfärden kan ni skriva i kårens tidning eller göra en affisch till kårlokalen.

I vårt land finns det 35 nationalparker. De sköts av Forststyrelsen. Nationalparkerna är pärlorna bland våra naturskyddsområden de är stora och till sin natur mångsidiga områden. De är natursevärdheter både nationellt och internationellt är de den värdefullaste delen av vår natur. Förutom nationalparkerna finns det i Finland många naturskyddsområden som har grundats för att skydda och undersöka bland annat sumpmarker, lundar, fågelområden och gamla skogar. Den största delen av dessa områden hör till Europeiska unionens Natura 2000 -nätverk. Naturskyddsområdenas regler varierar från varandra. På en del av dem får man göra utfärder fritt enligt allemansrättens principer, men på andra är det förbjudet att röra sig. Begränsningar i rätten att röra sig finns speciellt i naturparkerna. Information om naturmålen hittar du på internet till exempel på www.utinaturen.fi-sidorna. Om det inte finns tillgång till internet på mötet kan du till exempel printa ut information om de närmaste nationalparkerna och ta med det till mötet. Du kan också beställa broschyrer av Forststyrelsen. Bekanta er med materialet och gör ett föredrag till exempel parvis om de närmaste national- och naturparkerna. Ta reda på parkens särdrag, restriktioner och regler. På basen av föredragen kan ni ordna en frågesport och ta reda på vem som är patrullens största nationalparkskännare. För att bekantskapen inte enbart ska ske i pappersform kan ni välja den mest lämpliga nationalparken och göra en utflykt dit, till exempel för en övnings- eller fyrvandring. På vandringen kan ni skriva upp parkens goda och dåliga sidor och undersöka om broschyrernas reklamtexter håller streck. Om utfärden kan ni skriva i kårens tidning eller göra en affisch till kårlokalen.

Lägg till tips

Bifoga