Spejarscouten känner igen olika skogstyper när han rör sig i skogen.

Valikko

Olika landskap och terränger


Målsättning:

Spejarscouten känner igen olika skogstyper när han rör sig i skogen.

Beskrivning:

Spejarscoutpatrullen rör sig i skogen och undersöker olika skogstyper.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I Finland klassificerar man skogstyperna enligt undervegetationen. Skogstyperna känns igen genom undervegetationens växtermer eller mindre krävande växters förekomst utvisar jordmånens näringsgrad. Oftast behöver man inte undersöka växtbeståndet i detalj utan en snabb blick räcker till att berätta vilken skogstyp det är frågan om. Endast i svårare fall måste man ta en blick över så kallade typarter. En viss skogstyps typarter är ett växtslag som framkommer i den speciella skogstypen men inte i en mera karg miljö. Momarkerna delas upp i följande växtbestånd – skogstyper: lund, lundartad mo, frisk mo, torr mo, karg mo och lavmo. Lundar och lundartade moar utgör endast 15% av skogsarealen. Skogstypernas fördelning är följande:

Om skogstyper hittar du information och beskrivning på till exempel www.metsavastaa.net/skogsreflexen -sidorna. Ni kan bekanta er med de olika skogstyperna först i kårlokalen genom att skaffa information om olika skogstyper eller genom att spela olika spel. På det sättet lär man sig hurdan växtlighet det finns i de olika skogstyperna. Ni kan pyssla ihop spelkort och lära er känna skogstyperna i teorin med hjälp av spelet. Till exempel kan ni göra ett memory spel: Om du känner igen ett par av de typväxterna för varje skogstyp så får du båda korten. Eller gör ett kortspel i löjliga familjernas stil: Du får en familj, dvs. skogstyp när du samlar åt dig en typisk under-, fält-, busk- och skogsvegetation. Gör sedan en utfärd där ni känner igen skogstyperna i naturen. Under utfärden kan ni göra anteckningar om under-, fält-, busk- och skogsvegetation och dra slutsatser om vilken skogstyp det är fråga om. Därtill kan ni öva er att uppskatta åldern på skogen eller trädens höjd eller hitta tecken från istiden i terrängen (flyttblock, åsar, dödisgropar, stenåkrar, jättegrytor, flata berg, fjäll och morän).

Lägg till tips

Bifoga