Spejarscouten märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten är medveten om att naturen och djuren trivs bäst i lugn och ro. Spejarscouten vet att en scout är på besök hos andra när han rör sig i naturen.

Valikko

Finlands skyddade miljöer och djur


Målsättning:

Spejarscouten märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten är medveten om att naturen och djuren trivs bäst i lugn och ro. Spejarscouten vet att en scout är på besök hos andra när han rör sig i naturen.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig mera om djuren och växtbeståndet i Finlands natur. Därtill gör patrullen en tavla eller en annan typ av förevisning med det här temat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskyddet i Finland

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta er med den finländska naturen och dess vanligaste djur, till exempel på biblioteket, med hjälp av internet eller genom att bjuda in en expert till ert möte. Tillsammans kan ni till exempel ta reda på hur mycket urskog eller lundar det finns i Finland. Ni kan också bekanta er med temat med hjälp av ett memoryspel, domino eller genom en spårning i kårlokalens närmiljö.

Lägg till tips

Bifoga