Spejarscouten märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten är medveten om att naturen och djuren trivs bäst i lugn och ro. Spejarscouten vet att en scout är på besök hos andra när han rör sig i naturen.

Valikko

Skyddsdirektiv för utrotningshotade arter


Målsättning:

Spejarscouten märker att det också i Finland finns miljöproblem. Spejarscouten är medveten om att naturen och djuren trivs bäst i lugn och ro. Spejarscouten vet att en scout är på besök hos andra när han rör sig i naturen.

Beskrivning:

Spejarscout vet vilka regler som är förknippade med utrotningshotade djur och växter. Därtill gör patrullen en tavla eller en annan typ av förevisning med det här temat.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen åldersgruppsträff
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskyddet i Finland

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan bekanta er med temat med hjälp av ett memoryspel, domino eller genom en spårning i kårlokalens närmiljö. Tiden för förberedelserna kan vara längre ifall spelet eller banan måste göras i ordning på förhand. Patrullen kan också göra spelet själv.

Lägg till tips

Bifoga