Spejarscouten förstår national-och naturparkernas betydelse och hur den egna verksamheten påverkar naturen. Spejarscouten vill skydda naturen.

Valikko

Vi underöker framtiden för vattendragen i närheten


Målsättning:

Spejarscouten förstår national-och naturparkernas betydelse och hur den egna verksamheten påverkar naturen. Spejarscouten vill skydda naturen.

Beskrivning:
Patrullen gör en undersökning på vattendragen i närheten genom att söka tecken på försurning och övergödning. Patrullen tar reda på varifrån föroreningarna kommer och genom att intervjua en expert om vilken människans roll i det hela är. Till slut drar patrullen slutsatser utgående från de undersökningsresultat de fått.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskyddet i Finland

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen undersöker tecken på försurning och övergödning genom att fotografera, rita eller ta prover. Patrullen kan till exempel undersöka vattnets klarhet, bottensynlighet, solens genomträngningsförmåga, sjöns pH-värde eller hur mycket vattendjur det finns i vattnet. Patrullen undersöker också var föroreningarna har sitt ursprung och vilka de mest troliga förorsakarna i det här vattendraget är. Patrullen undersöker också hur människan har ändrat vattendraget, håller på att ändra på det eller kommer att ändra på det. Patrullen samlar ihop undersökningsresultaten och drar slutsatser från dem. Förändringar åstadkomna av människan kan man undersöka genom att titta på följande saker: utsläpp ur fabriker och anläggningar, åkrar, sommarstugor. Ni kan också intervjua kommunens miljöansvariga. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar som sker i vattendraget under de kommande åren. Vilken är vattendragets framtid? Hur kommer människans verksamhet att märkas? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i detta vattendrag? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.

Lägg till tips

Bifoga