Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten inverkar på naturen. Spejarscouten vill skydda naturen.

Valikko

Vi undersöker närskogens framtid


Målsättning:

Spejarscouten förstår hur den egna verksamheten inverkar på naturen. Spejarscouten vill skydda naturen.

Beskrivning:

Patrull undersöker närskogens framtid genom att söka efter tecken på luftföroreningar, genom att ta reda på varifrån föroreningarna kommer och genom att intervjua en expert om vilken människans roll i skogens framtid är. Till slut drar patrullen slutsatser utgående från de undersökningsresultat de gjort.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ger råd hur man gör undersökningar. Han hjälper patrulledaren att hitta rätt litteratur.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Naturskyddet i Finland

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen undersöker tecken på luftföroreningar genom att fotografera, rita eller ta prover. Patrullen undersöker till exempel mängden lav, allelavens, skägglavens eller barrträdens skick. I hurdant skick barrträden är kan man undersöka genom att studera deras barr med förstoringsglas, lupp, mikroskop eller genom att undersöka barrårgångarna. Patrullen undersöker också varifrån föroreningar får sitt ursprung och vilken den mest trovärdiga förosakaren i den här skogen är. Patrullen undersöker också hur människan har ändrat området (skogen), håller på att ändra på det eller kommer att ändra på det. Patrullen intervjuar en skogsägare och frågar vad som tänkts göras åt skogen i fortsättningen och hur man har skött skogen hittills. Patrullen samlar ihop undersökningsresultaten och drar slutsatser på basen av dem. Patrullen kan försöka fundera ut vilka förändringar det sker i skogen under de kommande åren. Vilken är skogens framtid? Hur kommer människans verksamhet att synnas? Hur kommer skogens invånare att trivas i framtiden? Vad tycker patrullen att absolut borde besparas i denna skog? Vad kan människorna göra för det? Patrullen kan publicera sina resultat i kårens tidning, på webbplatsen eller i lokaltidningen.

Lägg till tips

Bifoga