Spejarscout vet från hurdan mat man effektivt och snabbt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Valikko

Hälsosam, näringsrik och billig måltid


Målsättning:

Spejarscout vet från hurdan mat man effektivt och snabbt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Beskrivning:

Spejarscouten köper och tillreder en så hälsosam och närorik måltid som möjligt för till exempel 2 euro.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsproviant

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Utse en lämpligt stor penningsumma. Det viktiga är att fundera ut hur stor summa som ska läggas ut, så att maten blir tillräcklig och är närande.

Lägg till tips

Bifoga