Spejarscout vet från vilken mat man snabbt och effektivt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Valikko

Vi gör egna energisnacks


Målsättning:

Spejarscout vet från vilken mat man snabbt och effektivt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Beskrivning:

Patrullen gör själv energisnacks till vandringen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsproviant

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan jämföra matens energimängder, tyngd och innehåll till exempel på ett knytkalas.

Lägg till tips

Bifoga