Spejarscout vet från vilken mat man snabbt och effektivt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Valikko

Vi gör ett utfärdskex-test i kårtidningen


Målsättning:

Spejarscout vet från vilken mat man snabbt och effektivt får mycket energi samt vad som hjälper en att orka längre. Spejarscouten kan välja rätt mat till vandringen.

Beskrivning:

Patrullen gör ett utfärdskex-test i kårtidningen. Patrullen planerar och jämför kexens egenskaper på en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd
Längd viikonloppu
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överlevnadsproviant

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Egenskaper som kan jämföras är till exempel hållbarhet, smulbarhet, hälsoegenskaperna, tyngd, pris.

Lägg till tips

Bifoga