Spejarscouten får idéer och erfarenhet av att framställa tillfälliga benödenheter av naturmaterial samt övar sig att använda verktygen i praktiken.

Valikko

Jag täljer en smörkniv


Målsättning:

Spejarscouten får idéer och erfarenhet av att framställa tillfälliga benödenheter av naturmaterial samt övar sig att använda verktygen i praktiken.

Beskrivning:

Spejarscouten täljer en smörkniv eller motsvarande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att det finns rätt typ av förstahjälpenutrustning på kårlokalen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pyssel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta dig med säkerhetsinstruktionerna på förväg. Fundera ut på förhand hur täljarbetet görs tryggt. Sätt speciell vikt på hur spejarscouterna sitter i förhållande till varandra och hur de håller i kniven.

Lägg till tips

Bifoga