Spejarscouten vet hur man kan göra något nytt av något gammalt.

Valikko

Tändkuber


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man kan göra något nytt av något gammalt.

Beskrivning:

Patrullen gjuter tändkuber av gamla stearinljus och äggkartonger.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen försäkrar sig om att patrulledaren känner till säkerhetsfaktorerna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Pyssel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Beakta säkerheten och kom också ihåg städningen.

Lägg till tips

Bifoga