Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning.

Valikko

Jag bekantar mig med morsealfabetet


Målsättning:

Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning.

Beskrivning:

Patrullen sänder morsemeddelanden åt varandra med ficklampor på kårlokalen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Morsealfabetet kan kopieras åt alla.

Lägg till tips

Bifoga