Spejarscouten lär sig hur man beter sig i radiotelefonen och kan söka nödvändig information.

Valikko

Nödsamtal med radiotelefon


Målsättning:

Spejarscouten lär sig hur man beter sig i radiotelefonen och kan söka nödvändig information.

Beskrivning:

Patrullen lär sig att signalera nödsamtal med radiotelefon.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen anskaffar den behövliga utrustningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Detta kan prövas till exempel med öppna 446-radiotelefoner, som kan fås från nästan varje lågprishall eller elektronikbutik.

Lägg till tips

Bifoga