Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning. Spejarscouten lära sig att göra själv .

Valikko

Nödsignaler från mark till luft, kroppssignaler och flaggalfabetet


Målsättning:

Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning. Spejarscouten lära sig att göra själv .

Beskrivning:
Spejarscouten kan signalera de viktigaste nödsignalerna
från mark till luft samt kan kroppssignalerna. Om ni vill kan ni även bekanta er med semafor aggalfabetet eller med signalaggorna till sjöss.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Semafor- och signalflaggorna till sjöss hittar du enklast på internet (till exempel sökordet Flag semaphore). Pröva och fundera ut också hurdana signaler ni kan sända med hjälp av en brasa och/eller en bit tyg.

Lägg till tips

Bifoga