Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning. Spejarscouten lära sig att göra själv.

Valikko

Röksignaler


Målsättning:

Spejarscouten lär sig kreativ problemlösning. Spejarscouten lära sig att göra själv.

Beskrivning:

Patrullen tänder en brasa och signalerar till andra sidan av en sjö eller sumpmark.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Signalering

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Tyget som används får inte vara lätt antändligt. Kom också ihåg lovet till brasan.

Lägg till tips

Bifoga