Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Valikko

Byka hemma och i naturen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Beskrivning:

Spejarscouten tvättar och torkar sin egen utrustning både hemma och på utfärden. Spejarscouten vet också vart tvättvattnet hälls ut i naturen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vård av egen utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera ämnen från denhär och de tidigare nivåerna.

Lägg till tips

Bifoga