Spejarscout vet vilken utrustning som är kritisk på utfärden och hur man förhindrar att utrustningen går sönder.

Valikko

Fixarpåse


Målsättning:

Spejarscout vet vilken utrustning som är kritisk på utfärden och hur man förhindrar att utrustningen går sönder.

Beskrivning:

Patrullen gör åt var och en fixarpåse som innehåller de viktigaste verktygen för reparation av utrustning under en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vård av egen utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Fundera vad en fixarpåse ska innehålla. Åtminstone stark tråd, vävtejp (silvertejp), nål, lim, ståltråd, säkerhetsnålar, lösremmar ochså vidare. För att reparera skidutrustningen lönar det sig att ta med sig lämpliga skruvar för bindningarna, reservremmar och möjligtvis en reserv skidspets. Förutom släpkälkens reservpinnar packar man med reservsnören, -lås och -krok samt överlopps fastsättningsremmar. Ifall staven eller kälkens dragpinne bryts kan man snabbt reparera den med ett avsågat aluminiumrör vars ändor fästs med slangklämmare i det rör som ska repareras.

Lägg till tips

Bifoga