Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Valikko

Lampa, sovsäck, liggunderlag och kläder i skick inför vandringen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Beskrivning:

Spejarscouten granskar lampans, rinkans, sovsäckens, liggunderlagets eller motsvarande utrustnings skick före vandringen och reparerar dem vid behov.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vård av egen utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera ämnen från denhär och den första nivån.

Lägg till tips

Bifoga