Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Valikko

Skor och ryggsäck i skick inför vandringen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta hand om sin personliga utrustning.

Beskrivning:

Spejarscouten vårdar skorna, ytterkläderna och rinkan före vandringen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vård av egen utrustning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Från scoutbutikerna kan man få tips till vården av utrustningen.

Lägg till tips

Bifoga