Spejarscout lär sig att ta ansvar och planera verksamhet.

Valikko

Jag planerar och förvekligar en bivackeringsuppgift för äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscout lär sig att ta ansvar och planera verksamhet.

Beskrivning:
Spejarscouten planerar och utför en bivackeringsuppgift för äventyrsscouterna. Uppgiften är en handledd ledarskapsuppgift och han får feedback om uppgiftens förverkligande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift:
Lotsen sköter kontakten och de praktiska arrangemangen tillsammans med äventyrsscouternas vuxna ledare. Äventyrsscouternas ledare ger feedback och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Spejarscoutens uppgift kan vara att planera och utföra en utbildning för en mindre grupp äventyrsscouter. Utbildningens tema kan vara till exempel hur man sätter upp, packar och vårdar ett nigertält, vindskydd eller en annan motsvarande bivack. Alternativt kan uppgiften vara att känna igen olika bivacker och uppskatta hur bra de passar till olika förhållanden.

Lägg till tips

Bifoga