Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Valikko

Jag planerar och förverkligar en given bivackeringsuppgift för äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten får en given bivackeringsuppgift att utföra med äventyrsscouterna. Uppgiften är en handledd ledarskapsuppgift och han får feedback om uppgiftens förverkligande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen sköter kontakten och de praktiska arrangemangen tillsammans med äventyrsscouternas ledare. Äventyrsscouternas ledare ger feedback och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga