Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Valikko

Jag planerar och förverkligar tillsammans med en kompis en given bivackeringsuppgift för äventyrsscouterna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att ta ansvar.

Beskrivning:

Spejarscouten får med sin kompis en given bivackeringsuppgift att utföra med äventyrsscouterna. Uppgiften är en handledd ledarskapsuppgift och scouterna får feedback om uppgiftens förverkligande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen sköter kontakten och de praktiska arrangemangen tillsammans med äventyrsscouternas ledare. Äventyrsscouternas ledare ger feedback och lotsen handleder uppgiften direkt eller via patrulledaren.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga