Spejarscouten lär sig ledarskap och bekantar sig med ämnet med hjälp av äventyrsscouternas frågor.

Valikko

Vi leder en programpunkt eller en kontroll för äventyrsscouterna om vandringsutrustning


Målsättning:

Spejarscouten lär sig ledarskap och bekantar sig med ämnet med hjälp av äventyrsscouternas frågor.

Beskrivning:

Spejarscouten håller en del av ett äventyrscoutmöte eller en programpunkt med temat utfärdsutrusning och packande av denna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd osa useaa kokousta
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Packa rätt

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga