Spejarscouten lär sig vilka saker som behövs för att överleva i naturen. Därtill lär sig spejarscouten att det förutom första hjälpen utrustning också behövs en bivack, elddon samt mat.

Valikko

Vi gör en survivalkit


Målsättning:

Spejarscouten lär sig vilka saker som behövs för att överleva i naturen. Därtill lär sig spejarscouten att det förutom första hjälpen utrustning också behövs en bivack, elddon samt mat.

Beskrivning:

Patrullen planerar och sätter ihop en survivalkit för patrullen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Survivalkit

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

I utfärdsböcker finns olika modellförpackningar. En förpackning kan till exempel innehålla vattentätt förpackade tändstickor, skosnören, extra remmar, vattenreningstabletter, sysaker, fiskekrok med flöte, lina och tyngd, ett par beten, ljussticka, koltabletter samt nödproviant i form av snabba kolhydrater.

Lägg till tips

Bifoga