Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Valikko

Jag kan finna väderstreck med hjälp av tecken i naturen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Beskrivning:

Patrullen undersöker naturtecken med vars hjälp man kan härleda var norr finns.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Survivalkompass

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga