Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Valikko

Jag kan peka ut norr med hjälp av stjärnorna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Beskrivning:

Spejarscouten söker tillsammans med sitt par norr med hjälp av stjärnorna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Survivalkompass

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga