Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Valikko

Vi gör en kompass av en nål


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att hitta norr utan kompass.

Beskrivning:

Patrullen gör en kompass med hjälp av en nål.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Survivalkompass

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Magnetisera nålen genom att dra den över en vanlig magnet (till exempel modell hästsko) 10-20 gånger. Sätt nålen och flyta i ett vattenkärl med hjälp av ytspänningen eller på ett annat flytande föremål (till exempel tidning). Vänta tills nålen stannar i norr-söder riktning.

Lägg till tips

Bifoga