Spejarscouten lär sig att använda kniv och framställa ett nyttigt föremål samt klarar upp en problemsituation.

Valikko

Jag gör ett bruksföremål av naturmaterial


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att använda kniv och framställa ett nyttigt föremål samt klarar upp en problemsituation.

Beskrivning:

Spejarscouten gör till exempel halster, smörkniv, gaffel, sked, stekspade eller vispel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärdspyssel 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ta fram olika modeller på förhand. En färdig bild hjälper till i patrullens arbete.

Lägg till tips

Bifoga