Spejarscouten lär sig att lösa problem med tillgänglig utrustning och med sin egen fantasi till hjälp.

Valikko

Vi gör en tillfällig bärkonstruktion


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att lösa problem med tillgänglig utrustning och med sin egen fantasi till hjälp.

Beskrivning:

Patrullen framställer en bärkonstruktion med vilken man kan bära en persons utrustning. Patrullen prövar bärkonstruktionen under en kort vandring.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Utfärdspyssel 2

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Patrullen kan alternativt göra en rinkaställning eller en latrin.

Lägg till tips

Bifoga