Spejarscouten lär sig att känna igen drickbart vatten samt att läsa en karta.

Valikko

Vi söker upp rent vatten i naturen


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att känna igen drickbart vatten samt att läsa en karta.

Beskrivning:

Patrullen undersöker vattendrag i närheten och funderar om vattnet i dem är drickbart. Patrullen tar med hjälp av en karta reda på varifrån vattnet kommer. Patrullen kan också söka källan. Patrullen ska också smälta snö till dricksvatten och koka te av det.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen ser till att aktiviten utförs säkert.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vattenrening

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Aktiviteten är menad att utföras på en utfärd men den kan också utföras omformad i samband med en kårkväll till exempel på kårlokalens gård.

Lägg till tips

Bifoga