Spejarscouten lär sig knep för att klara av situationer då man gått vilse.

Valikko

Jag hittar tillbaka till föregående kontroll utan karta


Målsättning:

Spejarscouten lär sig knep för att klara av situationer då man gått vilse.

Beskrivning:

Patrullen handlar i en situation där man tänker sig att man glömt kartan på föregående kontrolls pausplats.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: När spejarscoutpatrullen är i terrängen känner lotsen till deras plats och situation så att ingen riktig nödsituation uppstår. Han har också en karta till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vilse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Repetera orienteringsinstruktionerna.

Lägg till tips

Bifoga