Spejarscouten förstår att personer handlar på olika sätt när de går vilse och att den psykiska delen är en viktig förutsättning för överlevnad.

Valikko

Jag lugnar någon som gått vilse


Målsättning:

Spejarscouten förstår att personer handlar på olika sätt när de går vilse och att den psykiska delen är en viktig förutsättning för överlevnad.

Beskrivning:

Patrullen funderar hur en person som gått vilse eller är hungrig känner sig. Patrullen funderar även på hur man då skapar en trygg känsla.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vilse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan tänka er att ni befinner er på en öde ö, mitt inne i en skog, i Sibirien eller på en motsvarande plats. Ge olika beteenderoller till spejarscouterna. Försök sköta om varandra, lugna personer som är ängsliga och skapa trygga omständigheter. Det är viktigt att i slutet av mötet gå igenom övningen, berätta de utdelade rollerna och prata om känslorna under övningen.

Lägg till tips

Bifoga