Spejarscouten lär sig knep för att klara av situationer när man gått vilse.

Valikko

Vi kan med hjälp av karta ta reda på var vi befinner oss


Målsättning:

Spejarscouten lär sig knep för att klara av situationer när man gått vilse.

Beskrivning:
Patrullen förs ut i skogen utan att veta vart. De får till uppgift att hitta tillbaka till lägret.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift:
När spejarscoutpatrullen är i terrängen känner Lotsen till deras plats och situation så att ingen riktig nödsituation kan uppstå. Han har också en karta till hands.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Vilse

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga