Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten med friluftsliv och att röra sig ute. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill vara tillsammans med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Valikko

Jag deltar i ett idrottsevenemang för hela åldersgruppen


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten med friluftsliv och att röra sig ute. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill vara tillsammans med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Beskrivning:
Patrullen utmanar en annan spejarscoutpatrull till en
turnering i en lagsport. Därtill kan man på ett möte eller ett veckoslut gå på en skid-‡, cykel‡-, stavgångs-‡, paddel-‡ eller roddutfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysisk träning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Dag- eller nattutfärdens tidpunkt ska fastslås i god tid på förhand och informeras till spejarscouterna och till deras föräldrar.

Lägg till tips

Bifoga