Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten med friluftsliv och att röra sig ute. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill vara tillsammans med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Valikko

Jag tränar regelbundet


Målsättning:

Spejarscouten anpassar sig till förändringar i och med den egna tillväxten och godkänner dem samt förstår vikten med friluftsliv och att röra sig ute. Spejarscouten lär känna sig själv och upplever samhörighet i grupp samt kan och vill vara tillsammans med jämnåriga. Spejarscouten känner till sin egna fysiska kondition, känner glädje och intresse i att röra på sig på sin fritid.

Beskrivning:
Spejarscouten tränar sin fysiska kondition regelbundet enligt ett personligt träningsprogram.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen Hemma Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 4
Ledarens uppgift:
Lotsen ser till att träningen är lämplig för var och en.
Lotsen stöder och uppmuntrar även de som är fysisk svagare.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Fysisk träning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ledaren bör vara finkänslig och se till att ingen blir mobbad på grund av sina fysiska egenskaper.

Lägg till tips

Bifoga