Spejarscouten förstår vikten av lämplig mängd mat och hälsosam kost. Spejarscouten bekantar sig med olika maträtter så att hans smaksinne utvecklas.

Valikko

Vi smakar på traditionella finländska fiskmaträtter


Målsättning:

Spejarscouten förstår vikten av lämplig mängd mat och hälsosam kost. Spejarscouten bekantar sig med olika maträtter så att hans smaksinne utvecklas.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med olika fiskars utseende och med fiske överlag. Patrullen köper eller fiskar fisk. Fisken bör rensas och putsas i hemköket innan man gör mat av dem.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Kontrollera på förhand spejarscouternas dieter.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga