Spejarscout lär sig att all mat inte måste inskaffas färdigt från butiken. Spejarscouten lär sig nya idéer i matlagningsväg.

Valikko

Vi torkar mat


Målsättning:

Spejarscout lär sig att all mat inte måste inskaffas färdigt från butiken. Spejarscouten lär sig nya idéer i matlagningsväg.

Beskrivning:

Patrullen lär sig torka mat, planerar vandringsmat som kan tillverkas av råvaror och torkar dessa.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats åldersgruppsträff Annan plats
Längd kokous
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Kontrollera på förhand spejarscouternas dieter.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Torkning av mat

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Torkning av mat passar väl som tema för en åldersgruppsträff.

Lägg till tips

Bifoga