Spejarscout får erfarenheter av väderobservationer med hjälp av märken i naturen och förstår att det till vädret förknippas många föreställningar och önskan.

Valikko

Vi bekantar oss med ordspråk om väder


Målsättning:

Spejarscout får erfarenheter av väderobservationer med hjälp av märken i naturen och förstår att det till vädret förknippas många föreställningar och önskan.

Beskrivning:

Patrullen söker från böcker eller frågar av folk om ordspråk eller aforismer om väderlek. Patrullen funderar på om det finns någon sanning i ordspråken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utomhus
Längd kokous
Nivå: 1

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väderprognos

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det lönar sig att på förhand försäkra sig om att det i biblioteket finns böcker relaterade till temat. Samtidigt lönar det sig att bekanta sig med hög- och lågtrycks inverkan på vädret. I samband med biblioteksbesöket lönar det sig att intervjua folk. En del av ordspråken förknippas säkert till naturfenomen.

Lägg till tips

Bifoga