Spejarscouten lär sig vilka fenomen som inverkar på väderleken.

Valikko

Vi följer med väderprognoser under en veckas tid


Målsättning:

Spejarscouten lär sig vilka fenomen som inverkar på väderleken.

Beskrivning:

Varje spejarscout för bok över väderleksprognoserna på den egna orten under en veckas tid. Speciell vikt sätts vid lufttrycket och dess förändrings inverkan på vädret. Även vinden och temperaturen som är lovade i väderleksrapporten lönar sig att skriva upp. På mötet jämför man resultaten och försöker hitta orsak och verkan relationer.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats
Längd kokous
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väderprognos

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ge olika uppgifter åt patrullmedlemmarna: En persons uppgift kan vara att följa med väderleksrapporterna på TV, en annan kan klippa väderkartorna ur tidningen, den tredje kan mäta lufttemperaturen och lufttrycket och så vidare. Samma uppgift kan också ges till två personer. Under mötet kan väderlekstemat konkretiseras med hjälp av en väggtavla.

Lägg till tips

Bifoga