Spejarscouten märker hur väderfenomen fysikaliskt inverkar på naturen.

Valikko

Vi gör ett mätinstrument för väderobservationer


Målsättning:

Spejarscouten märker hur väderfenomen fysikaliskt inverkar på naturen.

Beskrivning:

Patrullen bygger själv ett krävande mätinstrument relaterat till vädermätning. Till exempel termometer, lufttrycksmätare eller en vindmätare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger åldersgruppsträff
Längd kokous
Nivå: 4
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper till att välja en lämplig mätare ifall patrullen inte hittar på en. Han försäkrar sig att patrulledaren införskaffar de redskap som behövs.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Väderprognos

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Bekanta dig på förhand i olika mätinstrument och hur de ska tillverkas. Föreslå på mötet innan vilket mätinstrument som tillverkas. Införskaffa utrustningen och instruktionerna. Be vid behov hjälp av lotsen.

Lägg till tips

Bifoga