Spejarscouten övar sig ansvarstagande.

Valikko

Ansvarsuppdrag inför vandringen 2


Målsättning:

Spejarscouten övar sig ansvarstagande.

Beskrivning:

Spejarscouten sköter ett lämpligt stort ansvarsuppdrag under eller inför övningsvandringen tillsammans med en kompis. Spejarscouten får stöd i sin uppgift av patrulledaren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren och spejarscouten till att hitta en lämplig ansvarsuppgift.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ni kan tillsammans med patrullen söka idéer om hurdana ansvarsuppgifter det behövs på vandringen och sedan dela upp dem bland paren. Lämpliga ansvarsuppgifter är till exempel att söka utrustning från förrådet, att kolla upp tidtabeller, arrangerande av ett instruktionspass, lära ut en ny färdighet, skaffa resebiljetter, sköta om kartorna, gå till butiken, sköta om lov av markägaren, meddela kårchefen om utfärden.

Lägg till tips

Bifoga