Spejarscouten övar sig ansvarstagande.

Valikko

Ansvarsuppdrag inför vandringen 3


Målsättning:

Spejarscouten övar sig ansvarstagande.

Beskrivning:

Spejarscouten sköter ett lämpligt stort ansvarsuppdrag under eller inför övningsvandringen tillsammans med en kompis. Patrulledaren hjälper vid behov och stöder vid planeringen och utförandet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen hjälper patrulledaren och spejarscouten till att hitta en lämplig ansvarsuppgift.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lämpliga ansvarsuppgifter är till exempel att söka utrustning från förrådet, att kolla upp tidtabeller, arrangerande av ett instruktionspass, lära ut en ny färdighet, skaffa resebiljetter, beställa tälten från staden, sköta om kartorna, gå till butiken, sköta om lov av markägaren, meddela kårchefen om utfärden.

Lägg till tips

Bifoga