Spejarscouten lär sig elduppgöring i krävande förhållanden.

Valikko

Jag gör tillsammans med min patrull upp eld av våt ved


Målsättning:

Spejarscouten lär sig elduppgöring i krävande förhållanden.

Beskrivning:

Patrullen samlar från naturen träd till exempel efter ett regn och gör upp en brasa med hjälp av dem. Därtill använder patrullen till sin hjälp törstubbar och gör av dem bra tände.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 4

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga