Spejarscouten kan använda tände som han hittat i naturen och vet att små grenar antänds bäst.

Valikko

Jag gör upp eld av torra grankvistar tillsammans med en kompis


Målsättning:

Spejarscouten kan använda tände som han hittat i naturen och vet att små grenar antänds bäst.

Beskrivning:

Spejarscouten söker från naturen torrt granris från granarnas nedre delar och tänder därefter en brasa av dem tillsammans med sitt par.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga