Spejarscouten vet vilka saker som inverkar på trädets bränningsförmåga och hittar brännbart träd från naturen.

Valikko

Vi gör upp eld av färskt trä


Målsättning:

Spejarscouten vet vilka saker som inverkar på trädets bränningsförmåga och hittar brännbart träd från naturen.

Beskrivning:

Patrullen tänder en eld av träd som är nyligen fällt. Därtill undersöker patrullen vilket trädslag antänder bäst som färskt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Eldslagning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Pröva att använda en törstubbe till er hjälp.

Lägg till tips

Bifoga