Spejarscouten lär sig att tända en eld på olika sätt

Valikko

Jag tänder en eld med lågspänningsström


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att tända en eld på olika sätt

Beskrivning:

Spejarscouten tänder en brasa med hjälp av lågspänningsström.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Utomhus
Längd osa kokousta
Nivå: 2

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Som hjälpmedel lönar det sig att pröva på batterier, en stump elledning och stålull. Av säkerhetsskäl ska inte en ackumulator användas och under inga omständigheter ska man använda nätspänning.

Lägg till tips

Bifoga