Spejarscouten lär sig att tillämpa och utnyttja naturmaterial samt känner till vilka grundegenskaper hör till en god bivack.

Valikko

Vi gör en nödbivack av naturmaterial utan hjälpmedel


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att tillämpa och utnyttja naturmaterial samt känner till vilka grundegenskaper hör till en god bivack.

Beskrivning:

Patrullen förbereder en sovduglig övernattningsplats och utnyttjar i den färdiga skydd, liksom bergsskrevor, skydd av träd eller snö högar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen granskar säkerheten

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nödbivack

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Detta är en utfärdsuppgift.

Lägg till tips

Bifoga